Какво е TFP сесия?

TFP (от англ. Time For Print или Trade For Print, Test For Print, Time For Pics, понякога Print For Time, PFT) е термин, който много on-line фотографски общества използват и описват като съгласие между фотографа и модела, където фотографът се съгласява да даде на модела предварително договорено количество от най-добрите снимки от фотосесията и определени права за използването им, в замяна на времето на модела. Друг вариант на този вид договор е TFCD (Time For CD или Trade For CD), когато фотографа предоставя селекцията от фотоси записани на диск, вместо отпечатани. По аналогия, за улеснение и удобства свързани с цифровата фотография с висока резолюция, терминът TF* е еволюирал, кто вече не се прилага само за дискове или отпечатани копия, като правилата, които са приети за спазване са същите.
При този вид договор и двете страни имат взаимна изгода. Моделът може да изгради собствено портфолио от снимки на ниска или нулева цена. Фотографът също договаря модел за даден проект без да прави големи разходи.
Условия
Всяка фотосесия се договаря отделно и договорените условия могат да варират широко. Броят на снимките, които фотографът дава на модела могат да бъдат от една снимка за цялата фотосесия до шест А4 отпечатани снимки за всеки час от фотосесията[1]. Периодът, в които ще бъдат доставени снимките също варира- от CD записано веднага в края на фотосесията, преди моделът да си е тръгнал, до няколко месеца. Доколкото такъв период не е договорен преди фотосесията, готовите снимки трябва да бъдат доставени на модела в рамките на две седмици [2].
Modelling levels (т.е. как е облечен моделът) също трябва да се договорят преди сесията[3]. веднъж започнала сесия, фотографът не трябва да “подтиква” към промяна на тези нива[4].
Употреба
В зависимост от локалното законодателство, моделът или фотографът могат да се съгласят да ограничат употребата на снимки от фотосесията. Моделът може да с съгласи да ползва само определени договорени снимки за on-line портфолиото си(за да се предотврати показването на снимки, неотговарящи на стандарта на фотографа, което би увредило репутацията му [2]), или фотографът може да се съгласи да ползва определени снимки само за печатни публикации и не в Internet.
Законовите изисквания за model release (документ, подписван от модела, даващ право на фотографа законно да излага, показва, продава, подарява, публикува и ползва снимките) варират от място до място, както и в различните ситуации. Такава е и ситуацията с издателското право. За пример, според Copyright, Design and Patents Act 1988, фотографът в Обединеното Кралство може, освен ако не е предмет на някакво изключение или специално договорено противоположното[6], да ползва всяка снимка по начин по който той избере, включително продавайки я за печалба. Това не е нужно да е валидно в другите страни. Тези въпроси трябва да бъдат дискутирани и да е постигнато предварително съгласие преди сесията, включително в писмена форма, ако е необходимо.
Вариации
Договорената компенсация за времето на модела може да бъде много различна: плащане в брои, включващо разходите по пътуването, в зависимост от законовите норми, може да се изисква допълнително плащане за подписване на model release, просто определен брой снимки в договорения формат. Може да се договори частично плащане, частично TFP споразумение [8], или “Time For Clothes” договорка, при която моделът получава част или всички дрехи, ползвани за фотосесията.
Тестове
Докато повечето хора ползват този термин като имат предвид TFP, то агенциите най-често го ползват в контекста на изпращане на нов модел при фотограф за къса фотосесия за снимки за портфолио. Докато обичайно е моделът да си плаща за тези снимки, то агенциите обикновено предплащат фотосесиите и след това си удържат парите от заплащането на модела[11]. Тестовите сесии обикновено се ползват от моделите, за да добият увереност и опит[12]. Обикновено агенциите не използват термина TFP, както става ясно по-горе. Тестови сесии дават на фотографите възможност за изпробване на нови идеи, които да покажат на клиентите си, като това не струва нищо и на двете страни (фотограф, модел).
Бележки
1. Macdonald, p.120
 2. Macdonald, p.124
 3. Macdonald, pp.110-117
 4. Macdonald, p.128
 5. Macdonald, p.126
 6. “Copyright, Designs and Patents Act 1988 (c. 48)”. Office of Public Sector Information. Retrieved 14 July 2009.
 7. Macdonald, p.127
 8. Macdonald, p.122
 9. Macdonald, p.125
 10. Williams & O’Connor, p.182
 11. Williams & O’Connor, p.183
 12. Williams & O’Connor, p.174
Препратки
Macdonald, Roderick (2006). Mastering Digital Nude Photography. Canada: Thomson Course Technology. ISBN 1-59863-026-1. OCLC 70207392.
Williams, Roshumba; O’Connor, Anne Marie (1999). The Complete Idiot’s Guide to Being a Model. Alpha. ISBN 978-0-02-863190-5.
error: